ประกาศความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTE)

1.    บริษัทสยามดอทเรนท์จำกัดและบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความหมาย ข้อปฏิบัติ สิทธิ หน้าที่ของบริษัท และท่านซึ่เป็นเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้อยู่ในบังคับและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.    บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อาทิเช่น เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุภาพของบุคคล, เพื่อใช้ใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลกิ่นเข้าทำสัญญา, เป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา, เพื่อการจำเป็นและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามของกฎหมายบริษัท และ/หรือเพื่อดำเนินกิจการตามลักษณะธุรกิจ/วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม

·         ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งท่านเป็นให้ผู้ข้อมูลนั้นกับบริษัท โดยตรง เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE), เฟสบุ้ค (FACEBOOK) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่ใช้ในการติดต่อ

·         เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสำนักงาน ลานจอด หรือพื้นที่ใดๆของบริษัท ในบางที่พื้น บริษัทอาจมีการบันทึกภาพของท่านโดยใช้กล้องวงจรปิด(CCTV) ทั้งนี้ บริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่นั้นๆ

·         บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมายที่บริษทต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

4.    บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยเหตุผลอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเกินกว่าที่ระบุ

5.    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ เว้นแต่ จะมีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

6.    บริษัทจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฏหมาย รวมถึงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอกด้วย

7.    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด3 ว่าด้วยเรื่อง “สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

8.  บริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Note) โดยจะประกาศบนเว็บไซต์        siam.rent บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มี่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่ายอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

9.  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิ หรือต้องการสิบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท สยามดอทเรนท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 198/1 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์: 089-3458844
อีเมล์: booking.siamdotrent@gmail.com

 

 

Tel. 089-345-8844

ผู้นำการให้บริการเช่ารถหรู ราคาถูก ครบวงจร ปัจจุบันมีศูนย์ให้บริการมากกว่า 10 สาขา ทั่วประเทศ มีประสบการณ์การให้บริการรถเช่านานกว่า 10 ปี มีให้เช่ามากกว่า 20 รุ่น เช่น อัลพาร์ด เวลไฟล์ ฮุนได H1 หรือรถเก๋งหรู เบนซ์ Benz S Class E Class บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส7 ซีรีส5 แคมรี วีออส ฟอร์จูนเนอร์ แคมรี่ Yaris Ativ Toyota Sienta  เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะรับใช้คุณ ช่วยให้การเดินทางในทุกเส้นทางของคุณพิเศษขึ้น สะดวกสบาย ปลอดภัย ด้วยบริการที่เหนือกว่า ใส่ใจดูเเลทุกรายละเอียดอย่าง VIP ให้คุณได้ครอบครองรถหรู เพื่อการเดินทาง การท่องเที่ยว หรือเจรจาธุรกิจ ช่วยให้ทุกกิจกรรมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เเละมีความสุขมากขึ้น เราคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์ ขับขี่ปลอดภัย ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ พร้อมบริการรับส่งรถฟรีถึงสนามบิน สถานีขนส่ง เเละโรงเเรมที่พัก เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับการ บริการที่เหนือกว่า สัมผัสความประทับใจในทุกการบริการของเรา

limousine service in chiang mai

FAQ

FAQ : คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเช่ารถตู้​

ได้ ลูกค้าทุกท่านสามารถเช่ารถตู้ขับเองได้้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพียงแค่ท่านมีใบขับขี่รถยนต์ไทย หรือใบขับขี่สากล (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

-บัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต)

-ใบขับขี่รถยนต์

-บัตรเครดิตการ์ด (ถ้ามี)

ได้  ทางบริษัทสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ท่านได้

-กรุงเทพ (ดอนเมือง)

-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

-เชียงใหม่

-เชียงราย

-ภูเก็ต

-ชลบุรี

มี ทางบริษัทมีบริการเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย และการบริการคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านประทับใจตลอดการเดินทาง

-Toyota Alphard

-Toyota Majesty

-Toyota Commuter

-Hyundai H1

มี ทางบริษัท มีบริการ Transfer รับส่งลูกค้าจากสนามบิน ไปยังโรงแรมที่พักของท่าน โดยพนักงานขับรถมืออาชีพ

มี ทางบริษัทมีบริการเช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถมืออาชีพ และบริการเช่ารถหรูรถสปอร์ตสำหรับจอดร่วมงานแต่งหรือถ่ายภาพต่างๆ

ได้ ท่านสามารถเช่ารถตู้ ขับไปจังหวัดใดก็ได้ เนื่องจากทางบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดไมล์ แต่ทางบริษัท ไม่อณุญาติให้ขับไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหากท่านต้องการขับไปเขตชายแดนให้แจ้งทีมงานก่อน

ได้รับการรับรองจาก องค์กรสาธารณะสุข SHA+

รถตู้ทุกคันของเรา ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลัง การให้บริการ ตามมาตรฐาน SHA+ เพื่อให้ท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด 19” 

Easy to Rent

เช่ารถง่าย ไม่ยุ่งยาก กับ 5 ขั้นตอนการเช่าที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา

Best Price

ราคาเช่ารถที่ดีที่สุด คุ้มค่ากว่า ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เช่ารถระยะยาว

Unlimited Use

การใช้บริการที่ไม่จำกัด ตอบสนองความต้องการ ในการเดินทางสุดพิเศษ

Insurance Included

เช่ารถหรูพร้อมประกันภัย ครอบคลุมความคุ้มครอง อุ่นใจทุกการเดินทาง

No Credit Card

รวดเร็ว ง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต ในการเช่ารถหรือวางมัดจำ

No Hidden Charge

รับประกันการบริการ ไม่ผ่านคนกลาง ไม่มีค่าทำเนียมบัตรเครดิตเพิ่มเติม

Delivery Service

พร้อมจัดส่งรถยนต์ถึงสนามบิน ตัวเมืองกรุงเทพ หรือตามจุดต่างๆที่ต้องการ

Newest Model

พร้อมให้บริการ รถตู้ รุ่นใหม่ล่าสุด
มีทั้งรุ่น 7 ที่นั่ง 11ที่นั่ง และ 15ที่นั่ง

Regular Maintenance

มีมาตราฐานในการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์สูง